lunes, 5 de noviembre de 2012
18 FOTO JOVE 2013
BASES (Català)

ORGANITZACIÓ
Palma Fotogràfica organitza FOTO JOVE 2013, amb la col·laboració de la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Palma.

PARTICIPACIÓ
Hi poden participar tots els joves que ho desitgin, amb càmeres digitals. S’estableixen tres categories: *De 8 a 12 anys. *De 13 a 15 anys *De 16 a 22 anys.

INSCRIPCIÓ
Les inscripcions es podran fer fins el dimarts 22 de gener de 2013. El professor responsable de l'activitat haurà de sol·licitar el full d'inscripció i entregar-lo a l'organització abans de la data indicada. Preu d'inscripció: 6 €

REALITZACIÓ
Aquest any s'han de fer 5 fotografies sobre el tema “EXPRESSIONS”. L'organització acudirà als centres interessats a participar per a fer-hi un taller que ensenyi als joves diferents formes de reflectir els temes. Els joves inscrits hauran d’entregar a l'organització abans del 14 de febrer de 2013 un CD o una memòria USB amb les cinc fotografies degudament gravades. Les memòries USB es tornaran tan aviat com sigui possible.

Les fotografies han de complir els següents requisits:
TEMA FOTO JOVE 2013. “EXPRESSIONS”:
  • FOTO 1. EXPRESSIÓ PERSONAL: crear un breu text i il·lustrar-lo amb una fotografia. No s’ha d’incloure el text a la foto, sinó que s’ha d’escriure en un document Word i gravar-lo a part.
  • FOTO 2. EXPRESSIÓ HUMANA: retrat (pla mitjà o primer pla).
  • FOTOS 3 i 4. EXPRESSIÓ URBANA: descobrir expressions per la ciutat de Palma
    (parets, façanes, objectes...).
  • FOTO 5. EXPRESSIÓ JOVE: imatges de diferents formes d'entendre la joventut.

Les 5 fotografies hauran d’estar gravades fora de carpetes i cada foto haurà de dur el nom de l'expressió a la qual correspon. El format haurà de ser JPG, amb una mida màxima de 12 MP. Les fotografies hauran de ser originals i es podran alterar electrònicament. Si hi apareixen persones els autors hauran de tenir el consentiment d’aquestes o dels seus responsables, especialment si es tracta d'un menor. L'organització no es fa responsable de possibles incidències en aquest apartat. Totes les fotografies que no compleixin aquests requisits seran excloses del certamen.

CRITERIS DEVALORACIÓ
El Jurat de FOTO JOVE 2013 valorarà tant l'enginy com la tècnica. El concurs no es fa responsable dels CD o USB deteriorats o que no estiguin degudament gravats, ni dels premis oferts per les cases comercials. L’organització es quedarà una còpia de les fotos seleccionades, que es podran utilitzar, sense ànim de lucre, en activitats de caràcter educatiu o cultural. La decisió del jurat és inapel·lable.

EXPOSICIÓ
L’exposició es farà del 21 de març al 25 d'abril de 2013, al pati del Casal Solleric (passeig del Born).
La inauguració tindrà lloc el dijous 21 de març, a les 11 h, al pati del Casal Solleric.
S'avisarà amb antelació els centres participants perquè puguin acudir a la inauguració, on s’entregaran els premis. L'organització es reserva el dret de modificar algun d'aquests requisits per motius de força major. S’avisarà de les modificacions amb la màxima antelació possible.

PREMIS
De 8 a 12 anys
Premi C. Bartolomé Ramón: 250 €
Premi El Corte Inglés: val de 100 €
Premi Foto Ruano: val de 100 €
Premi Casa Vila: 75 € en material fotogràfic
Premi Casa Julià: 75 € en material fotogràfic
Finalista 1 Cines de Palma: 5 entrades  
Finalista 2 Casal Solleric: llibre d’art del Casal Solleric

De 13 a 15 anys
Premi C. Bartolomé Ramón: 250 €
Premi El Corte Inglés: val de 100 €
Premi Foto Ruano: val de 100 €
Premi Casa Vila: 75 € en material fotogràfic
Premi Casa Julià: 75 € en material fotogràfic
Finalista 1: 5 entrades de cinemes de Palma
Finalista 2: llibre d’art del Casal Solleric

De 16 a 22 anys
Premi C. Bartolomé Ramón: 300 €
Premi El Corte Inglés: val de 100 €
Premi Foto Ruano: val de 100 €
Premi Casa Vila: 75 € en material fotogràfic
Premi Casa Julià: 75 € en material fotogràfic
Finalista 1: taller a elegir Foto Ruano
Finalista 2: taller a elegir Foto Ruano
Finalista 3: 5 entrades de cinemes de Palma
Finalista 4 “Templo Palma”: 2 entrades amb consumició i espectacle (dijous)
Finalista 5 “Backstage”: 3 invitacions amb consumició 

INFORMACIÓ

Pilar Negredo. TEL. 699250696 / a/e: pilaes@yahoo.es

INFORMACIÓ BASES
fotojovepalma.blogspot.com
www.palmaeduca.es

Activitat de Palma Fotogràfica 
Hi col·laboren: 
Regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Palma, Contratas Bartolomé Ramón (CBR), Foto Ruano, Casa Vila, Casa Julià, Casal Solleric i discoteques Templo Palma y Blackstage.


FOTO: Martina Yozzi. Finalista de 17 FOTO JOVE 2012

18 FOTO JOVE
 Bases (castellano)

Organización.
Palma Fotogràfica organiza FOTO JOVE 2013 con la colaboración de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Palma.

Participación.
Pueden participar todos los jóvenes que lo deseen con cámaras digitales.
Se establecen tres categorías: *De 8 a 12 años. *De 13 a 15 años *De 16 a 22 años.

Inscripción.
Las inscripciones se podrán hacer hasta el martes 22 de enero de 2013. El profesor responsable de la actividad solicitará la hoja de inscripción que entregará a la organización antes de la fecha señalada.
Precio de inscripción: 6 €

Realización.
Este año se deberán realizar 5 fotografías sobre el tema “EXPRESIONS”.
La organización acudirá a los centros interesados en participar para hacer un taller que enseñe a los jóvenes diferentes formas de reflejar los temas. Los jóvenes inscritos deberán entregar a la organización antes del 14 de febrero de 2013 un CD o una memoria USB con las cinco fotografías debidamente grabadas. Las memorias USB se devolverán lo más rápidamente posible. 

Las fotografías deben cumplir los siguientes requisitos:

TEMA FOTO JOVE 2013. “EXPRESIONES”:

1ª Foto. EXPRESIÓN PERSONAL: crear un breve texto e ilustrarlo con una fotografía. No incluir el texto en la foto, escribidlo en un documento Word y grabarlo aparte.

2ª Foto. EXPRESIÓN HUMANA: Retrato. Plano medio ó primer plano.

3ª y 4ª Foto. EXPRESION URBANA: Descubrir expresiones por la ciudad de Palma (paredes, fachadas, objetos…).

5ª Foto. EXPRESIÓN JOVEN: imágenes de diferentes formas de entender la juventud.

Las 5 fotografías estarán grabadas fuera de carpetas y cada foto llevara el nombre de la expresión a la que corresponda. El formato debe ser JPG, con un tamaño máximo de 12 MP.
Las fotografías deben ser originales y pueden ser alteradas electrónicamente.
En caso de que aparezcan personas en las fotos, los autores han de tener el consentimiento de dichas personas o de los responsables de las mismas, especialmente si se trata de un menor. La organización no se hace responsable de posibles incidencias en este apartado.
Todas las fotografías que no cumplan estos requisitos  serán excluidas del certamen. 

Criterios de valoración.
El Jurado de FOTO JOVE 2013 valorará tanto el ingenio  como la técnica.
El concurso no se hace responsable de los CD o USB deteriorados o que no estén debidamente grabados, y no se hace responsable de los premios ofrecidos por las casas comerciales.
La organización se quedará con una copia de las fotos seleccionadas que podrán utilizarse, sin ánimo de lucro, en actividades de carácter educativo o cultural.
La decisión del jurado es inapelable.

Exposición.
La exposición se realizará del 21 de marzo al 25 de abril de 2013 en el patio del Casal Solleric (Paseo des Borne).
La inauguración se celebrará el jueves 21 de marzo a las 11 h. en el Patio del Casal solleric.  Se avisará con antelación a los centros participantes para que puedan acudir a la inauguración donde se entregarán los premios. La organización se reserva el derecho de modificar alguno de estos requisitos por motivos de fuerza mayor. Las modificaciones se avisarán con la máxima antelación posible.

PREMIOS
De 8 a 12 años
Premio CBR: 250 €
Premio El Corte Inglés: Vale de 100 €
Premio FOTO RUANO: Vale de 100 €
Premio CASA VILA: 75 € en material fotográfico
Premio CASA JULIÀ: 75 € en material fotográfico
Finalista 1:  5 entradas de cines de Palma
Finalista 2: Libros de arte del Casal Solleric

De 13 a 15 años
Premio CBR: 250 €
Premio El Corte Inglés: Vale de 100 €
Premio FOTO RUANO: Vale de 100 €
Premio CASA VILA: 75 € en material fotográfico
Premio CASA JULIÀ: 75 € en material fotográfico
Finalista 1: 5 entradas de cines de Palma
Finalista 2: Libros de arte del Casal Solleric

De 16 a 22 años
Premio CBR: 300 €
Premio El Corte Inglés: Vale de 100 €
Premio FOTO RUANO: Vale de 100 €
Premio CASA VILA: 75 € en material fotográfico
Premio CASA JULIÀ: 75 € en material fotográfico
Finalista 1: taller a elegir de Foto Ruano
Finalista 2: taller a elegir de Foto Ruano
Finalista 3: 5 entradas de cines de Palma
Finalista 4 “Templo Palma”: 2 entradas con consumición y espectáculo (jueves)
Finalista 5 “Backstage”: 3 invitaciones con consumiciónINFORMACIÓN
Pilar Negredo. TEL. 699250696 / a/e: pilaes@yahoo.es

INFORMACIÓN BASES
fotojovepalma.blogspot.com
www.palmaeduca.es

Actividad de Palma Fotogràfica
Colaboran:
La Regidoria de Educación del Ayuntamiento de Palma, Contratas Bartolomé Ramón (CBR), El Corte Inglés, Foto Ruano, Casa Vila, Casa Julià, Casal Solleric y las discotecas Templo Palma y Backstage.